ZOEKTERMENANALYSE

Google werkt met 10 waarheden, waarheid 1 is:

"Richt je op de gebruiker en de rest volgt vanzelf."

 

Helaas zijn er nog een paar haken en ogen, maar in den beginne is dit correct.

Een zoektermenanalyse richt zich volledig op die gebruiker van Google. Je onderzoekt namelijk het zoekgedrag van de zoekmachinegebruiker. En omdat je richting geeft aan je zoektocht, onderzoek je je eigen doelgroep. 

 

Bij een zoektermenanalyse maak je dus gebruik van de data van Google. Deze data moet je lezen en interpreteren. Deze analyse levert bruikbare data en woorden die een duidelijk beeld geven van de interesses van de doelgroep en de fases waarin deze doelgroep zich bevindt. 

 

Doel zoektermenanalyse

Een zoektermenanalyse kan antwoord geven op de vragen:

  • Wat wil mijn doelgroep?
  • Heb ik mijn website volledig, aansluitend op de doelgroep ingericht?
  • Gebruik ik de juiste terminologie/jargon?
  • Waar laten mijn concurrenten optimalisatiemogelijkheden liggen?
  • Hoe kan ik op andere, nieuwe manieren aansluiten bij mijn doelgroep, door acties, campagnes, contests etc.?